E-kurss komercdarbības pamatiem Sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku e-apmācība komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai nepieciešamajām zināšanām.28/09/07

SIA LatInSoft sadarbībā ar Daugavpils pilsētas Domes Sociālo lietu pārvaldi šī gada februārī uzsāka realizēt projektu “E-kursa izstrāde un realizācija sociāli neaizsargāto iedzīvotāju grupu apmācībai komercdarbības pamatiem”. Šī projekta ietvaros oktobra mēnesī tiks uzsākta Daugavpils rajona iedzīvotāju apmācība.

Izejot e-apmācības kursu komercdarbības pamatiem apmācāmie iegūs visas nepieciešamās zināšanas sava biznesa uzsākšanai, kvalificēta konsultanta vadībā izstrādās savu biznesa plānu un vienlaicīgi iemācīsieties strādāt ar informāciju elektroniskā veidā.

Projekta rezultātā tiek plānots apmācīt vismaz 48 sociālās atstumtības riskam pakļautos cilvēkus, tai skaitā invalīdus, jauniešus ar zemu pamatprasmju līmeni, mātes pēc bērna kopšanas atvaļinājuma un daudzbērnu ģimeņu māmiņas.

Projekta ietvaros tika izveidotas divas specializētas apmācības datorklases Šaura ielā 26 un Šaura ielā 23, kurās ir aprīkotas 12 darbavietas, pieeja cilvēkiem ratiņkrēslos, kā arī bērnu un zīdaiņu videi pielāgotas telpas – iespēja mātēm nākt uz apmācībām ar bērnu. Bez tam, studējošie var mācīties ne tikai šajos apmācības punktos, bet arī no jebkuras vietas caur Internetu.

Apmācība notiks tiešsaistes režīmā - students ar Internet pārlūkprogrammu pieslēdzas apmācību serverim, iereģistrējas ar sev piešķirtu lietotājvārdu un patstāvīgi apgūst sev paredzētos mācību kursus. Apmācāmais pats izvēlas apmācību valodu (latviešu vai krievu), laiku, tempu un materiāla atkārtotību. Neskaidrību gadījumā, var elektroniskā veidā komunicēties ar pasniedzējiem, kā arī dzīvajā tikties ar biznesa plāna izstrādes konsultantu. Katrā apmācību pieejas punktā ir speciāli sagatavots konsultants, kas palīdzēs apmācāmajiem orientēties e-apmācības vidē un pārvarēt radušās problēmas informācijas apguvē.

E-kursa komercdarbības pamatiem nepieciešamos teorētiskos un praktiskos materiālus izstrādāja LatInSoft mācību centra pasniedzēji, kuriem ir ievērojama pieredze un atbilstoša kvalifikācija kursā iekļauto priekšmetu apmācībā.

Pieteikties apmācībām var Daugavpils pilsētas Domes Sociālo lietu pārvaldē Vienības 8, Daugavpils, vai pa tālr. 654 40913

Apmācība notiek projekta "E-kursa izstrāde un realizācija sociāli neaizsargāto iedzīvotāju grupu apmācībai komercdarbības pamatiem." Nr.VPD1/ESF/NVA/06/GS/3.3.3/0001/0057/37 ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Kopienas un Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Projekta mērķis: veikt sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku e-apmācību komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai nepieciešamajām zināšanām, vienlaicīgi sniedzot tiem vairākas mūsdienu informācijas sabiedrībā nepieciešamās iemaņas, tādā veidā sekmējot viņu nodarbinātības potenciāla izaugsmi.Par LatInSoft mācību centru. Mācību centrs LatInSoft ir Izglītības un zinātnes ministrijas akreditēta mācību iestāde, kas veiksmīgi darbojas kopš 1993. gada. Apmācības galvenais pamatvirziens ir programmas, kas saistītas ar mūsdienīgu informācijas tehnoloģiju izmantošanu – sfēru, kurā sen jau un veiksmīgi strādā firma LatInSoft. Plašāka informācija par uzņēmumu: www.latinsoft.lv.Projekta vadītāja

Inese Malnača

tālr. 654 23288, mob. 25909032

e-mail: inese@latinsoft.lv

Автор: Daugavpils

Добавить коментарий
Автор:
Комментарий:
Код проверки:
Captcha