The Organizing Committee and the Latvian Orienteering Federation are delighted to be the hosts for the 7th European Orienteering Championships and World Cup in Ventspils, Latvia from 25 May to 1 June 2008. We welcome all friends of orienteering in Ventspils.

  Menu :.

 News
 Organizers
 Contacts
 Event Centre
 Programme
 Bulletins
 Embargoed areas
 Travel
 Media
 EOC Tour
 Links
 
EOC
 Start lists
 Results and photos
 Route Gadget
 Video reports
 
ETOC
 Start lists
 Results and photos
 


  Media supporters :.
  Supporters :.12.04.2006.   

2008. gada Eiropas empionts orientans sport - Latvij!

2008. gad laika posm no 25. maija - 1. jnijam Ventspil pirmo reizi Latvij notiks Eiropas empionts orientans sport. Starptautisk Orientans Federcija (IOF) ir pierusi Latvijas Orientans Federcijai tiesbas rkot vasaras orientans Eiropas empiontu, kas orientieristiem ir viens no nozmgkajiem sporta paskumiem gad.

Eiropas empionts orientans sport notiek vienu reizi divos gados, un taj piedals labkie orientieristi no gandrz vism Eiropas valstm (prstvtas ir aptuveni 30 valstis). Eiropas empionts tiek uzskatts par vienm no svargkajm sacensbm vis pasaul, jo Eiropas valstu orientieristi uzrda ar augstkos rezulttus Pasaules empiontos. Sacensbu programma sastvs no vairkm distancm - sprinta, vidjs un gars distances, k ar stafetes.

IOF apstiprint 2008. gada Eiropas empionta sacensbu programma:
26.05. - sprints (kvalifikcija, finli)
27.05. - gar distance (kvalifikcija)
28.05. - gar distance (finli)
29.05. - atptas diena
30.05. - vidj distance (kvalifikcija)
31.05. - vidj distance (finli)
01.06. - stafetes

Latviju 2008. gada Eiropas empiont prstvs 12 sportisti - 6 sievietes un 6 vriei. is sporta notikums vartu bt ar saistos ldzjutjiem, jo tiek plnots rkot atklts sacensbas, kuru dalbnieki vars vrot elites klases sportistu sniegumus un ar pai doties distancs empionta apvid.

2004.gada Eiropas empiont Dnij Latviju prstvja Mrti Sirmais, Inga Dambe, Dace Gaigale un Signe Dambe. Augsto 11.vietu elites grup vidj distanc izcnja Mrti Sirmais.

2006.gada Eiropas empionts no 7. ldz 13.maijam notiks Igaunij, Otep. Latvijas izlase dalbai Eiropas empiont tiks paziota apra beigs pc atlases sacensbu rezulttiem.

Pdjos gados Baltijas valstis ir ieguvuas tiesbas rkot vairkas augsta lmea orientans sacensbas: ogad maij Igaunij notiks Eiropas empionts orientans sport, Lietuv - Pasaules Junioru Orientans empionts, k ar Latvij - gada februr jau notika Pasaules kausa 2.posms ziemas orientans sport un Pasaules veternu empionts ziemas orientans sport.

Plaka informcija par orientans sporta sacensbm publicta Starptautisks Orientans Federcijas interneta mjas lap: www.orienteering.org , sada "Events".

Kontaktpersona:
irts Mamis, mob. 26470447
Latvijas Orientans Federcijas
Izpilddirektors
E-pasts: [email protected]

Informciju sagatavoja:
Kristne Kokina
Latvijas Orientans Federcijas
Komunikciju speciliste
E-pasts: [email protected]

  Generalsponsors :.


  Sponsors :.