The Organizing Committee and the Latvian Orienteering Federation are delighted to be the hosts for the 7th European Orienteering Championships and World Cup in Ventspils, Latvia from 25 May to 1 June 2008. We welcome all friends of orienteering in Ventspils.

  Menu :.

 News
 Organizers
 Contacts
 Event Centre
 Programme
 Bulletins
 Embargoed areas
 Travel
 Media
 EOC Tour
 Links
 
EOC
 Start lists
 Results and photos
 Route Gadget
 Video reports
 
ETOC
 Start lists
 Results and photos
 


  Media supporters :.
  Supporters :.03.06.2007.   

Parakstts lgums ar Ventspils pilstas domi par Eiropas empiontu

Piektdien, 1.jnij plkst. 11.00 Ventspils galvens bibliotkas telps tika parakstts lgums par Eiropas empionta orientans sport organizanu Ventspil laik no 2008. gada 25. maija ldz 1. jnijam. Lgumu parakstja Ventspils pilstas domes izpilddirektora v.i. Aldis bele un Latvijas Orientans federcijas prezidents Pteris Apinis.

Starptautisk Orientans federcija pirmo reizi ir pierusi Latvijas Orientans federcijai tiesbas rkot vasaras orientans Eiropas empiontu. emot vr to, ka Ventspils pilst un Ventspils rajon ir piemrotas vietas orientans sacensbu organizanai, k ar Latvijas Orientans federcijas iepriekjo gadu sadarbbas pieredzi ar Ventspils pilstas pavaldbu, 2005. gad organizjot Ventspil Eiropas mea darbinieku sacensbas orientans sport, k labk vieta Eiropas empionta rkoanai tika izvlta Ventspils.

Eiropas empionts orientans sport notiek vienu reizi divos gados, un taj piedals labkie orientieristi no vairk k 30 valstm. Eiropas empionts tiek uzskatts par vienm no svargkajm sacensbm, jo Eiropas valstu orientieristi uzrda ar augstkos rezulttus pasaules empiontos. Sacensbu programm plnotas vairkas distances - sprinta, vidjs un gars distances, k ar stafetes. Latviju 2008. gada Eiropas empiont prstvs 12 sportisti - 6 sievietes un 6 vriei.

Eiropas empionta orientans sport rkoana Ventspil 2008. gad ventspilniekiem dos iespju kltien vrot Eiropas lmea sacensbas orientans sport.

Informciju sagatavoja:
Daiga Paipala, Ventspils pilstas domes sporta prvaldes vadtja

  Generalsponsors :.


  Sponsors :.